Sản phẩm

OP7: PQ4N3D - CÁP TREO HÒN THƠM NGẮM SAN HÔ - CÂU MỰC ĐÊM

Mã sản phẩm: PK4054

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

4,940,000đ/khách

Xem

OP3: PQ3N2D - BÃI SAO - CÁP TREO HÒN THƠM - TOUR 3 ĐẢO

Mã sản phẩm: PK4539

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

3,220,000đ/khách

Xem

OP2:PQ3N2D - BÃI SAO - CÁP TREO HÒN THƠM - NGẮM SAN HÔ

Mã sản phẩm: PK6755

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

2,890,000đ/khách

Xem

OP4: PQ3N2D - BÃI SAO - CHÙA HỘ QUỐC - NGẮM SAN HÔ - HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN - CÂU MỰC ĐÊM

Mã sản phẩm: PK1907

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

2,560,000đ/khách

Xem

OP8: PQ3N2D - VINWONDER - CÂU CÁ - LẶN NGẮM SAN HÔ NAM ĐẢO

Mã sản phẩm: PK2494

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

3,150,000đ/khách

Xem

Trip 2: Hòn Móng Tay hoặc Hòn Gầm Ghì và Hòn Mây Rút

Mã sản phẩm: TR9126

Thời gian: 9h30 đến 16h30

400,000đ/khách

Xem

Trip 1: Câu Cá Ngắm San Hô Nam Đảo

Mã sản phẩm: TR9932

Thời gian: 8h30 đến 16h45

374,000đ/khách

Xem

Trip 4: Cáp Treo + công viên nước Aquatopia & Tour 4 đảo Bằng Tàu (Tối đa 30 khách)

Mã sản phẩm: TR3762

Thời gian: 8h30 đến 17h30

900,000đ/khách

Xem